AVANTAJELE PROGRAMULUI GUVERNAMENTAL “PRIMA CASĂ”

Dacă ți-ai ales deja locuința, noi te ajutăm să te muți în ea cu ajutorul programului guvernamental “Prima Casă”!

Care sunt avantajele programului și cum poți beneficia de el?

*De creditul "Prima casă", pot beneficia atât familiile tinere, cât şi cetățenii necăsătoriţi ai Republicii Moldova, important este ca veniturile acestora să fie de 2 ori mai mari decât plăţile lunare ipotecare.

*Banca creditară nu oferă nici o proprietate imobiliară, şi nici nu va obligă să cumparaţi un anumit imobil. Apartamentul îl alege beneficiarul personal, atât pe piaţa imobiliară primară cât şi secundară, de pe teritoriul întregii ţari.

*Prima tranşă pentru creditul ipotecar «Prima Casă» este de numai 10% din costul locuinţei. Spre exemplu, pentru a deveni proprietarul unui imobil în valoare de 30.000 de euro, trebuie să dispuneţi de suma de 3.000 de euro şi un venit oficial de cel puţin 8 000 lei pentru toată familia.

Prin programul ”Prima Casă”, statul dorește să sprijine în mod direct pe toți cei care se află în fața achiziționării unei locuințe. Modalitatea de realizare a programului este făcută prin intermediul garanției de stat, ceea ce face ca acest produs să fie mai accesibil tinerilor în comparație cu alte credite imobiliare. Programul este aplicabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Criteriile de eligibilitate ale beneficiarului Programului:

 • Vârsta beneficiarului – până la 45 de ani la momentul solicitării creditului ipotecar;
 • Este cetățean al Republicii Moldova, angajat în Republica Moldova și dispune de venituri din surse oficiale;
 • Nu deține în proprietate individuală sau în comun cu soțul/soția sau cu alte persoane, o locuință, și nu are în derulare un credit ipotecar pentru achiziționarea locuinței;
 • Plata lunară achitată de către beneficiar (dobînda și suma principală) nu va depăși 50 la sută din veniturile oficiale salariale nete cumulative ale familiei beneficiarului Programului. La stabilirea valorii veniturilor salariale vor fi acceptate și veniturile oficiale rudelor de gradul I ;
 • Se obligă să nu înstrăineze locuința achiziționată în primii 5 ani de la data dobîndirii, cu excepția cazului de achitare deplină. După expirarea acestui termen, cu acordul băncii și ODIMM, în cazul preluării contractului de credit de către un terț, acesta trebuie să întrunească criteriile de eligibilitate a beneficiarilor Programului;
 • Întrunește, în dependență de politica băncii, alte condiții specifice prevăzute de normele interne de creditare și principiile de management a riscurilor băncilor finanțatoare.

Condițiile Programului ”Prima casă”:

 • Plafonul maxim al prețului de achiziție a locuinței –1,0 milion lei;
 • Participația proprie inițială a beneficiarului Programului este de cel puțin 5 la sută din prețul de achiziție a locuinței;
 • Termenul creditului va fi de pînă la 25 de ani;
 • Unitatea monetară de creditare: lei moldovenești;
 • Rata maximă a dobînzii efective la creditele acordate se reglementează de condițiile programului;
 • Creditul va fi rambursat integral până la momentul expirării contractului de credit, cu posibilitatea achitării anticipate;
 • Constituirea ipotecii asupra locuinței achiziționate în cadrul Programului:
  • 50 la sută din valoarea locuinței în favoarea băncii și,
  • 50 la sută din valoarea locuinței în favoarea statului.