NOI CONDIȚII DE ACORDARE A COMPENSAȚIILOR ÎN CADRUL PROGRAMULUI PRIMA CASĂ

AU INTRAT ÎN VIGOARE NOI CONDIȚII DE ACORDARE A COMPENSAȚIILOR ÎN PROGRAMUL PRIMA CASĂ

Ministerul Finanțelor anunță că au intrat în vigoare noile condiții de acordare a compensațiilor în cadrul Programului Guvernamental „Prima Casă”.  Acestea oferă posibilitatea de a beneficia de suport financiar din bugetul de stat la achitarea creditului ipotecar tuturor beneficiarilor Programului.

Așadar, conform acestora a fost dublată valoarea compensației pentru familiile cu copii. Beneficiarii părinți/tutori/curatori ai unui copil vor beneficia de o compensație în valoare 25% din suma principală a creditului ipotecar. Valoarea compensației pentru familiile/tutorii/curatorii cu 2 copii constituie 50%, iar pentru familiile/tutorii/curatorii cu 3 și mai mulți copii - 100%. De asemenea, a fost majorată valoarea compensației lunare de la 10% la 15% din salariu calculat pentru beneficiarii angajați ai entităților din sectorul privat, care activează în municipiul Chișinău.

De asemenea, vor avea dreptul să solicite compensații din bugetul de stat și beneficiarii angajați în sectorul public sau privat ale căror locuințe depășesc suma de 600 de mii lei. Totodată, a fost stabilit mecanismul de acordare a compensațiilor în cuantum de 50% din soldul creditului rămas persoanelor fizice, care au accesat un credit ipotecar până la lansarea Programului de stat „Prima casă” și întrunesc criteriile de eligibilitate ale Programului.

De compensații vor beneficia și persoanele care se încadrează în categoria tinerilor specialiști și activează în mediul rural/urban, cu excepția municipiilor Chișinău și Bălți, inclusiv suburbii. În cazul în care locuința procurată este amplasată în localitatea/raionul unde persoana fizică a fost repartizată să activeze, se compensează 100% din suma principală a creditului

Amintim că anterior a fost majorată limita de vârstă pentru persoanele fizice care pot accede în program de la 45 ani la 50 ani, precum și s-a micșorat cota participației proprii inițiale de la 10% până la minim 5% din prețul de procurare a locuinței. De asemenea, a fost eliminată condiția privind lipsa imobilului sau spațiul locuibil deținut în proprietate nu mai mare de 9 m2 per membru de familie, și acordarea posibilității de a accede în Program persoanelor fizice care dețin imobil în proprietate, dar intenționează să procure o locuință care depășește ca suprafață proprietatea deținută.

În Legea bugetului de stat pentru anul 2020 au fost prevăzute 90 milioane lei pentru implementarea Programului de stat „Prima casă”, dintre care pentru programele de compensare s-au alocat 40 milioane lei.

Potrivit datelor Ministerului Finanțelor, până în prezent, prin intermediul acestuia program au fost procurate 4612 locuințe, iar alte 21 de solicitări urmează a fi examinate. Din numărul total al beneficiarilor, 3211 sunt familii, iar 1401 sunt tineri necăsătoriți. Vârsta medie a solicitanților este de 31 ani. Suprafața medie a locuințelor procurate prin intermediul programului este de 60 metri pătrați. Valoarea medie a locuințelor procurate este de 595,51 mii de lei. Din numărul total de locuințe achiziționate, 4252 sunt apartamente, iar 360 case la sol.

Beneficiar al programului guvernamental „Prima Casă” poate fi orice cetățean al Republicii Moldova, cu vârsta cuprinsă între 18 și 50 de ani, care este angajat oficial la o instituție de stat sau companie privată din țară și dispune de venituri din surse oficiale.