PRIMA CASĂ - TOT MAI MULTE LOCUINȚE PROCURATE

PRIMA CASĂ - TOT MAI MULTE LOCUINȚE AU FOST PROCURATE PRIN INTERMEDIUL PROGRAMULUI GUVERNAMENTAL

Programul guvernamental Prima Casă oferă șansa cetățenilor Republicii Moldova să procure o locuință prin intermediul creditelor ipotecare garantate parţial de stat. De la lansarea programului până în prezent au fost procurate 6563 locuințe. Suma totală a creditelor acordate de către bănci este de 3,42 miliarde lei, iar valoarea totală a garanțiilor active constituie 1,71 miliarde lei. 

În ultima perioadă au fost procurate încă 51 de locuințe, iar alte 29 de cereri au fost acceptate și urmează a fi semnate contractele de garanție în acest sens. Suma compensațiilor acordate din bugetul de stat pentru acoperirea parțială a cheltuielilor pe care le suportă beneficiarii pentru achitarea creditului ipotecar în cadrul Programului, constituie 60,7 milioane lei. 

Din numărul total de beneficiari 6563, 4503 sunt familii, iar 2060 sunt tineri necăsătoriți. Vârsta medie a solicitanților este de 31,4 ani. Suprafața medie a locuințelor procurate prin intermediul Programului este de 60,53 m.p., iar valoarea medie a locuințelor procurate constituie 622,86 mii lei. Din numărul total de locuințe procurate, 6137 sunt amplasate în zonele urbane, iar 426 - în zonele rurale. 5983 locuințe procurate sunt apartamente, iar 580 - case de locuit individuale.

Din numărul total al beneficiarilor, 4663 persoane beneficiază de compensații din bugetul de stat: 3237 sunt familii, iar 1426 – tineri necăsătoriți. Vârsta medie a solicitanților este de 31,2 ani. De asemenea, din numărul total al beneficiarilor:

  • 662 persoane beneficiază de compensații din bugetul de stat în cadrul programului Prima Casă 2;
  • 1787 – prin programul Prima Casă 3;
  • 376 – prin  programul Prima Casă 4.
  • 12 – prin programului Prima Casă 5.

Din numărul total de locuințe procurate: 4361 sunt amplasate în zonele urbane, iar 302 – în zonele rurale. 4294 locuințe procurate sunt apartamente, iar 369 – case de locuit individuale.

Beneficiar al Programului guvernamental „Prima Casă” poate fi cetățeanul Republicii Moldova, cu vârsta cuprinsă între 18 și 50 de ani, care este angajat oficial la o instituție de stat sau companie privată din țară și dispune de venituri din surse oficiale. Cota participației proprii inițiale constituie 5% din prețul de procurare a locuinței.

Vrei să procuri un apartament în credit

Cvartal Imobil te ajută să faci alegerea corectă!